Metaflux RostSafe premaz proti koroziji

18,50  (vključno z DDV)

Metaflux RostSafe premaz proti koroziji je namenjen primarni zaščiti golih kovinskih površin in sekundardni zaščiti že rjastih površin s tvorbo plasti, ki ne prepušča vode in zraka. Vsebnost: 400 ml.

Primerjaj produkte
metaflux

Opis

Metaflux RostSafe premaz proti koroziji je namenjen primarni zaščiti golih kovinskih površin in sekundardni zaščiti že rjastih površin s tvorbo plasti, ki ne prepušča vode in zraka. Pred nanosom je potrebno odstraniti čimveč rje oz. očistiti in razmastiti površino.

  • Dobra oprijemljivost, tudi na že zarjavele površine
  • Možnost prebarvanja
  • Odporen na kisline in baze
  • Dobra UV stabilnost
  • Neprepustnost za zrak in vodo

Temperaturna obstojnost: do 120 °C
Barva: rdečerjava
Vsebnost: 400 ml
Odpornost na pršenje slane vode po DIN 50.021: 600 h

Opozorila

VnetljivoPozor

Nevarno.

H222 Zelo lahko vnetljiv aerosol.
H315 Povzroča draženje kože.
H412 Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.
H229 Posoda je pod tlakom: lahko eksplodira pri segrevanju.
EUH208 Vsebuje maščobne kisline, C18-nenasičene, dimeri, reakcijski produkt s polietilenpoliamini. Lahko povzroči alergijski odziv.

P210 Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano.
P211 Ne pršiti proti odprtemu ognju ali drugemu viru vžiga.
P251 Ne preluknjajte ali sežigajte je niti, ko je prazna.
P410 + P412 Zaščititi pred sončno svetlobo. Ne izpostavljati temperaturam nad 50 °C/122 °F.
P501 Odstraniti vsebino/posodo v skladu z nacionalnimi predpisi.

Mnenja

Zaenkrat še ni mnenj.

Samo prijavljeni uporabniki, ki so kupili ta izdelek, lahko napišejo mnenje.