Metaflux Metaflon mazivo

15,60  (vključno z DDV)

Metaflux Metaflon mazivo s teflonom, ki zagotavlja dolgotrajen mazalni učinek in zaščito. Preprečuje škripanje in cviljenje. Preprečuje zmrzal in izpodriva vlago. Vsebnost: 400 ml.

Primerjaj produkte
metaflux

Opis

Metaflux Metaflon mazivo s teflonom, ki zagotavlja dolgotrajen mazalni učinek in zaščito. Preprečuje škripanje in cviljenje. Preprečuje zmrzal in izpodriva vlago. Ne kaplja, ne vsebuje silikonov ter ne poškoduje barvanih in gumijastih površin. Vsebnost: 400 ml. Priporočamo da površin očistite in odstranite stare ostanke masti, nato pa nanesete tanko plast Metaflux Metaflon.

Temperaturna obstojnost: -40 do +100 °C
Viskoznost: 7 mm2/s

Opozorila

VnetljivoPozor

Nevarno.

H222 Zelo lahko vnetljiv aerosol.
H317 Lahko povzroči alergijski odziv kože.
H412 Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.
H229 Posoda je pod tlakom: lahko eksplodira pri segrevanju.

P102 Hraniti zunaj dosega otrok.
P210 Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano.
P211 Ne pršiti proti odprtemu ognju ali drugemu viru vžiga.
P251 Ne preluknjajte ali sežigajte je niti, ko je prazna.
P260 Ne vdihavati razpršila.
P302 + P352 PRI STIKU S KOŽO: umiti z veliko mila in vode.
P410 + P412 Zaščititi pred sončno svetlobo. Ne izpostavljati temperaturam nad 50 °C/122 °F.
P501 Odstraniti vsebino/posodo pri pooblaščenem zbiralcu ali odstranjevalcu nevarnih odpadkov.

Mnenja

Zaenkrat še ni mnenj.

Samo prijavljeni uporabniki, ki so kupili ta izdelek, lahko napišejo mnenje.