Metaflux mazivo za verige

18,10  (vključno z DDV)

Metaflux mazivo za verige na osnovi mineralnih olj, bitumna in trdnih maziv. Za uporabo na odprtih verigah, povezavah, valjih, polžih, zobatih kolesih itd. Ni primerno za hitro gibljive dele in verige iz plastike. Vsebnost: 400 ml.

Primerjaj produkte
metaflux

Opis

Metaflux mazivo za verige na osnovi mineralnih olj, bitumna in trdnih maziv. Za uporabo na odprtih verigah, povezavah, valjih, polžih, zobatih kolesih itd. Ni primerno za hitro gibljive dele in verige iz plastike.

Mazivo ščiti verige in žice pred vlažnim ali agresivnim okoljem ter je namenjeno uporabi v težkih zunanjih pogojih. Pred uporabo dobro pretresite! Pogosto se uporablja za počasi gibljive dele zunanjih žerjavov in drugih strojev, ki se uporabljajo v pristaniščih, v premogovništvu, čistilnih napravah za ravnanje z odpadki itd. Po uporabi uporabite ventil za izpraznitev. Mazivo je zelo lepljivo in zato trdovratno za odstranitev.

Opozorila

Vnetljivo

Nevarno.

H222 Zelo lahko vnetljiv aerosol.
H412 Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.
H229 Posoda je pod tlakom: lahko eksplodira pri segrevanju.

P102 Hraniti zunaj dosega otrok.
P210 Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano.
P211 Ne pršiti proti odprtemu ognju ali drugemu viru vžiga.
P251 Ne preluknjajte ali sežigajte je niti, ko je prazna.
P410 + P412 Zaščititi pred sončno svetlobo. Ne izpostavljati temperaturam nad 50 °C/122 °F.
P501 Odstraniti vsebino/posodo v skladu z nacionalnimi predpisi.

Mnenja

Zaenkrat še ni mnenj.

Samo prijavljeni uporabniki, ki so kupili ta izdelek, lahko napišejo mnenje.