Metaflux čistilo za inox

11,70  (vključno z DDV)

Metaflux čistilo za inox je visoko učinkovito sredstvo za čiščenje in nego nerjavečega jekla, kot tudi plastičnih površin in ploščic. Primerno za uporabo v kuhinjah, bolnišnicah, dvigalih, bankah, na inox ograjah ipd. Vsebnost: 400 ml.

Primerjaj produkte
Šifra: MF705500 Kategoriji: ,
metaflux

Opis

Metaflux čistilo za inox je visoko učinkovito sredstvo za čiščenje in nego nerjavečega jekla, kot tudi plastičnih površin in ploščic. Primerno za uporabo v kuhinjah, bolnišnicah, dvigalih, bankah, na inox ograjah ipd. Vsebnost: 400 ml.

• enostavno odstranjuje prah in umazanijo
• ne pušča madežev
• antistatični učinek
• očiščene površine se svetijo kot nove

Čistilo nanesite enakomerno na površino, pustite nekaj časa da učinkuje, nato pa obrišite s čisto krpo.

Opozorila

VnetljivoPozor

Nevarno. Vsebuje: propan-2-ol (CAS: 67-63-0, EC: 200-661-7, Indeks: 603-117-00-0)

H222 Zelo lahko vnetljiv aerosol.
H319 Povzroča hudo draženje oči.
H336 Lahko povzroči zaspanost ali omotico.
H229 Posoda je pod tlakom: lahko eksplodira pri segrevanju.

P210 Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano.
P211 Ne pršiti proti odprtemu ognju ali drugemu viru vžiga.
P251 Ne preluknjajte ali sežigajte je niti, ko je prazna.
P260 Ne vdihavati razpršila.
P305 + P351 + P338 PRI STIKU Z OČMI: previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to
lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem.
P410 + P412 Zaščititi pred sončno svetlobo. Ne izpostavljati temperaturam nad 50 °C/122 °F.
P501 Odstraniti vsebino/posodo kot poseben odpadek.

Mnenja

Zaenkrat še ni mnenj.

Samo prijavljeni uporabniki, ki so kupili ta izdelek, lahko napišejo mnenje.