Kent Super Bond Flex – fleksibilno sekundno lepilo

24,90  (vključno z DDV)

Kent Super Bond Flex je cianoakrilatno lepilo z dodatkom gume za močne in fleksibilne spoje v industrijskih, obrtnih ali hobi aplikacijah. Vsebnost: 20 g.

Primerjaj produkte

Opis

Kent Super Bond Flex je cianoakrilatno lepilo z dodatkom gume za močne in fleksibilne spoje v industrijskih, obrtnih ali hobi aplikacijah. Zaradi povečane elastičnosti je bolj odporno na udarce in vibracije ter se razteza skupaj z osnovnim materialom. Je visoko viskozno, zato ga lahko uporabljamo na navpičnih in stropnih površinah ter za zapolnjevanje manjših razpok in lukenj.

Tanki nanosi zagotavljajo večjo hitrosti sušenja. Pri lepljenju večjih vrzeli se hitrost sušenja zmanjša. Višja relativna vlažnost omogoča večjo hitrost sušenja. Končna trdnost je dosežena po 24 h. Barva: črna.

Navodila za pravilno uporabo:

1. Površini obrusite s srednje grobim brusnim papirjem.
2. Očistite, razmastite in osušite površini. Priporočamo uporabo čistila Kent Acrysol ali Kent čistila za občutljive površine.
3. Lepilo nanesite zmerno samo na eno površino.
4. Obe površini takoj spojite, pri čemer bodite pozorni, da zagotovite pravilno poravnavo
5. Površini spojite in stisnite, da zagotovite razporeditev lepila v tanek sloj. Med sušenjem lepila ne premikajte površin.
6. Presežek lepila lahko odstranite z uporabo čistila Kent Acrysol, Kent čistila za občutljive površine, ali pa z uporabo Kent aktivatorja zagotovite hitrejše sušenje.

Opozorila

Pozor

Opozorilna beseda: Pozor

H315 Povzroča draženje kože.
H319 Povzroča hudo draženje oči.
H335 Lahko povzroči draženje dihalnih poti.

P280 Nositi zaščitne rokavice / zaščito za oči.
P302+P352 PRI STIKU S KOŽO: Umiti z veliko in mila.
P305+P351+P338 PRI STIKU Z OČMI: previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem.
P501 Vsebino/vsebnik odstranite v skladu z lokalnimi/regionalnimi/narodnimi/mednarodnimi predpisi.

Vsebuje: Etil 2-cianoakrilat
Cianoakrilat. Nevarno. Kožo in oči zlepi v nekaj sekundah. Hraniti zunaj dosega otrok.

Mnenja

Zaenkrat še ni mnenj.

Samo prijavljeni uporabniki, ki so kupili ta izdelek, lahko napišejo mnenje.